Wetgeving gelijke behandeling ingevoerd in Caribisch Nederland

De minister van BZK heeft besloten om de Algemene wet gelijke behandeling, in te voeren in Bonaire, Saba en St. Eustatius, de Caribische delen van Nederland. De NCDR had dit punt in september ook opgenomen in het Nationaal Programma. 

Rabin Baldewsingh: “Dit is goed nieuws! De roep vanuit het Caribisch Nederland en diverse organisaties in Europees Nederland is gehoord. Ook de NCDR heeft dit als versterking opgenomen in ons Nationaal Programma. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voortvarend aan de slag gegaan met deze versterking uit het Nationaal Programma. Het is natuurlijk een vreemde situatie dat in delen van Nederland bepaalde wetgeving niet geldt. Dat staat de aanpak van discriminatie en het verbeteren van de mensenrechten voor onze medelanders in de weg.”

Opzetten van Antidiscriminatievoorzieiningen (ADV)
Eén van de andere versterkingen uit het Nationaal Programma betreft het opzetten van ADV’s in Caribisch Nederland. Voor het verbeteren van de mensenrechten is een goede infrastructuur nodig. Het is onder meer nodig om spoedig een meldpunt voor discriminatie op deze eilanden te installeren waar inwoners terecht kunnen met vragen en klachten over de overheid, werkgevers of anderszins. In Europees Nederland is krachtens de WGA geregeld dat burgers zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving terecht kunnen voor bijstand als ze te maken krijgen met discriminatie. Met deze wet is de toegang voor iedere burger tot een ADV gewaarborgd. Deze wet is niet van toepassing in Caribisch Nederland. Een spoedige implementatie van deze voorziening in Caribisch Nederland is een vereiste.
 

Opheffing feitelijke en formele verschillen
De NCDR pleit voor een spoedige opheffing van het formele en feitelijke verschil in mensenrechtenbescherming tussen Europees- en Caribisch Nederland. Dit kan door een concreet tijdpad uit te zetten voor spoedige implementatie van de gelijke behandelingswetgeving in Caribisch Nederland. En de uitvoering van mensenrechten-verdragen, o.a. het VN-Verdrag Handicap, maar ook de bekrachtiging van het Verdrag van Istanbul. Dit verdrag stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld op velerlei vlakken. Het Verdrag trad op 1 maart 2016 in Europees Nederland in werking. In Caribisch Nederland niet. De staatssecretaris van VWS heeft bij brief van 25 februari 2022 aan de Tweede Kamer toegezegd stappen te ondernemen voor bekrachtiging van het Verdrag in Caribisch Nederland en aangekondigd dat hij voornemens is het Verdrag in 2025 te bekrachtigen. 

Rabin Baldewsingh: “Ook het sociaal minimum en de bijstand (onderstand) is nog een punt dat gelijkgetrokken moet worden. Het minimumloon op Bonaire, St. Eustatius en Saba ligt veel lager dan in Europees NL, terwijl de kosten even hoog zo niet hoger zijn. Dat werkt armoede in de hand en dat moet je niet willen.”

Lees meer hierover in het Nationaal Programma: ncdrrapport (bureauncdr.nl)