21 maart 2022: Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) staat eveneens stil bij deze belangrijke dag.

Het is op 21 maart 62 jaar geleden dat politieagenten in Sharpeville het vuur openden op demonstranten die opstonden tegen apartheid in Zuid-Afrika. Dit politie-optreden in 1960 resulteerde in een bloedbad waar 69 mensen omkwamen. Enkele jaren later riep de Verenigde Naties (VN) deze tragische dag uit tot een internationale dag om stil te staan bij de strijd tegen racisme en discriminatie.


Thema
Jaarlijks verbindt de VN een thema aan 21 maart. In 2022 is dat ‘Voices for action against racism'. De VN benadrukt dit jaar in het bijzonder:
 

  • het belang van zinvolle en veilige publieke participatie en representatie op alle gebieden van besluitvorming om rassendiscriminatie te voorkomen en te bestrijden;
  • dat het belangrijk is dat de vrijheid van meningsuiting, het recht op vreedzaam protest en het belang van het beschermen van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, worden eerbiedigd;
  • dat de bijdragen en uitdagingen van individuen en organisaties die in actie komen tegen rassendiscriminatie, erkend worden.


Landelijke aftrap
In Nederland luidt 21 maart 2022 de landelijke week tegen racisme in. De NCDR – Rabin Baldewsingh – is aanwezig bij de aftrap van deze week. ’s Middags vindt in Museum Beeld en Geluid in Den Haag onder leiding van Jörgen Raymann een bijeenkomst – Townhall-sessie - plaats over etnisch profileren en institutioneel racisme.


Etnisch profileren
Volgens cijfers van Control Alt Delete – een organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren – heeft in Nederland 56% van de mensen die tijdens of kort na een arrestatie overlijden een migratieachtergrond. Het gaat hierbij over overlijdensgevallen zonder dat er een vuurwapen aan te pas kwam. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond overleden de afgelopen vijf jaar veertien keer vaker dan op grond van hun aandeel in de bevolking verwacht mocht worden, aldus Control Alt Delete. Ook Mpanzu Bamenga, winnaar van de Mensenrechtenprijs 2021, neemt deel aan deze Townhall-sessie. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de NCDR en is via een livestream te volgen.


Anti-zwart racisme
’s Avonds organiseert de NCDR op 21 maart samen met Zwart Manifest een Townhall-sessie over anti-zwart racisme en zwarte emancipatie. Het wordt een gesprek met en tussen burgers, experts en het maatschappelijk middenveld en vindt plaats in New Metropolis Zuidoost in Amsterdam. Deze Townhall-sessie is live te volgen via de website van Pakhuis de Zwijger. Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten en prioriteiten wanneer het gaat om de bestrijding van anti-zwart racisme, zodat ze meegenomen kan worden in de ontwikkeling van het nationaal programma van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.