Townhall-sessie over LHBTI+ in Ede levert waardevolle input op voor Nationaal Programma

"Een Townhall-sessie in een echte town hall [stadshuis] is natuurlijk fantastisch", begon Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Op 23 maart was hij op bezoek bij het stadshuis van Ede voor de Townhall-sessie ‘Discriminatie van mensen uit de LHBTI+ gemeenschap’.

Ede LHBTI+
Beeld: ©niet toegestaan

Hesther Veltman-Kamp, wethouder bij de gemeente, trapte de sessie af met de boodschap dat ''iedereen in regenbooggemeente Ede de mogelijkheid moet hebben om zichzelf te zijn."

Sprekers
Sprekers tijdens deze middag waren Joey Poerwoatmodjo (Movisie), Chris Rougoor (COC Achterhoek), Sietske Beiboer Provincie Gelderland), Marcel van de Horst (Roze in Blauw), Bas Koers (Stimenz), Mir Abe Marinus (Nationaal NNID), Charlot Pierig (Movisie), Burcak Sikar (zanger, docent en LHBTI+ voorvechter), Miranda Terpstra (Stichting Wijde Kerk), Daphne Waanders (COC Twente), Jochem Verdonk (queer en disability activist), Romke Verf (Roze in Blauw), Roman Meutstege (gemeente Utrecht) en Silvia Kuster (Vizier Oost).

Persoon en institutioneel
Poerwoatmodjo gaf een presentatie met uitleg over de verschillende vormen van discriminatie. Dat kan op persoonlijk en institutioneel niveau plaatsvinden. Meutstege merkt binnen de gemeenschap dat veel mensen zelf nog niet scherp hebben wanneer iets wel en niet discriminerend is, omdat ze vaak de subtiele vormen van discriminatie als normaal zijn gaan ervaren. Verdonk sluit zich hierbij aan: "Na verloop van tijd ga je boodschappen ook internaliseren en reproduceren."

Passend beleid
Over het algemeen waren mensen het erover eens dat de gelaagdheid van discriminatie erkend moet worden: de LHBTI+-gemeenschap is geen homogene groep. Verschillende LHBTI+’ers worden op verschillende manieren gemarginaliseerd en buitengesloten. "Passend beleid maak je dan ook met experts uit verschillende gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld Stichting Maruf", aldus Breiboer.
 

Ede THBTI+
Beeld: ©niet toegestaan

Transitieverlof
Verdonk deelde ook zijn zorgen over de opmars van 'TERF's’ [trans exclusionary radical feminists]. Dit zijn feministen die ontkennen dat transgendervrouwen vrouwen zijn. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren het transitieverlof en de lange wachttijden bij het VUmc. Er is officieel nog geen transitieverlof, wat betekent dat transgender personen vakantiedagen moeten opnemen als zij besluiten in transitie te gaan. De lange wachttijden bij het VUmc ''kosten letterlijk mensenlevens'', aldus Marinus. Die vertelt dat mensen nu langer dan twee jaar moeten wachten voordat ze überhaupt op een intakegesprek mogen.

Kortom: de bijeenkomst in Ede was opnieuw een leerzame sessie voor de NCDR. Tevreden met alle inzichten van de aanwezigen en de gedeelde tips sloot hij de bijeenkomst af. Baldewsingh: "Keep the fire burning!