Institutioneel racisme hoofdthema tijdens Townhall-sessie in Rotterdam

Op dinsdag 29 maart havenstad Rotterdam het decor van Towhall-sessie over institutioneel racisme. Samen met het College voor de Rechten van de Mens organiseerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) een bijeenkomst waar onder meer gesproken werd over digitalisering en signalering. Ook werden ervaringen met institutioneel racisme gedeeld, en werd er gezocht naar beleidsoplossingen.

Nationaal coördinator Rabin Baldewsingh ging in opmaat naar het Nationaal Programma dat hij  maakt in opdracht van het kabinet in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Jacobine de Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, trapte de sessie af: "Institutioneel racisme is als een onzichtbare hand. Het is een systeem dat ons werk stuurt en vormgeeft. Laten we vandaag kijken of we die hand op het spoor kunnen komen en wat er nodig is om ons daartegen te weren."

Racisme in de zorg
Er werd er volop gediscussieerd over verschillende thema's. Racisme in de zorg was daar ook één van. Institutioneel racisme maakt mensen namelijk ziek(er): het tast hun mentale en fysieke gezondheid aan. Daarnaast krijgen Nederlanders van kleur en zwarte Nederlanders niet dezelfde kwaliteit zorg, wat kan leiden tot onder andere misdiagnoses.

Grondwet
Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij het instellen van een constitutioneel hof. Artikel 120 van de grondwet verbiedt rechters om te beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de grondwet. Veel aanwezigen waren het erover eens dat dit anders moet. Rechters zouden dan institutioneel racisme - dat zich uit in beleid - een halt toe kunnen roepen. Een deel van institutioneel racisme zit hem echter ook in ongeschreven beleid en regels. Een constitutioneel hof zou institutioneel racisme dus niet helemaal kunnen weren. "Beleidsmakers zelf hebben daarom ook zelf een verantwoordelijkheid bewust te zijn van hun handelen, en beter te doen", aldus een van de aanwezigen.