Townhall-sessie mensen met een beperking levert input voor Nationaal Programma

Op woensdagavond 30 maart ging Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) online in gesprek over discriminatie van mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Dit gesprek leverde waardevolle input voor het Nationaal Programma om de bestaande aanpak van discriminatie en racisme te versterken.  

Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap werd pas in 2016 door Nederland geratificeerd. "Dat dat niet eerder gebeurde, was onbegrijpelijk. Zelfs nu zie je dat in beleid dat gaat over diversiteit en inclusie mensen met een handicap of chronische ziekte worden vergeten. Dat de NCDR deze Town Hall Sessie met ons organiseert, stemt dus hoopvol", aldus Illya Soffer, directeur van Ieder(in) ( netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte). De sessie werd begeleid door Xandra Koster, projectleider VN-verdrag bij Ieder(in).

Ervaringsdeskundigen aan het woord
Het panel van de Townhall-sessie over discriminatie van mensen met een beperking bestond uit ervaringsdeskundigen die hun ervaringen en expertise deelde op het gebied van discriminatie. De sessie werd online gevold door deelnemers met en zonder beperking. Alle deelnemers met een handicap of chronische ziekte gaven aan ervaring te hebben met discriminatie. Een aantal panelleden gaf aan zich op een kruispunt van discriminatie te bevinden. Zo ook Nimo Hersi, een dove zwarte vrouw: "Kom ik bij de huisarts met mijn tolk, dan denkt de huisarts dat de tolk mijn begeleider is die voor mij vertaalt. Er wordt op basis van mijn uiterlijke kenmerken gedacht dat ik geen Nederlands spreek."

Eén loket
Veel mensen vinden dat het doen van een melding moeizaam gaat. In de praktijk kunnen de meldingen niet worden gedaan omdat de meldpunten digitaal en fysiek ontoegankelijk zijn. En er is ook veel onbekendheid: sommigen kennen de meldpunten niet eens. Soffer: "Discriminatie melden is een individueel iets voor een institutioneel probleem. Er wordt vervolgens gekeken of jij in een individueel geval gediscrimineerd bent, terwijl de beperkingen op institutioneel niveau spelen." Concrete oplossingen werden ook aangedragen. Sander Hilberink, Lector Ondersteuningsbehoeften aan de Hogeschool van Rotterdam: "Zolang mensen goed worden ondersteund, kunnen ze meedoen aan de maatschappij. De samenleving beperkt ons nu. De zorg is bovendien enorm gefragmenteerd. Kom daarom met één loket waar mensen terecht kunnen met hun zorgvragen."

Kwetsbaar
Koster maakte nog een belangrijk punt met betrekking tot de aanhoudende coronapandemie: "Ondanks dat de pandemie heerst, zijn alle maatregelen opgeheven. Dit maakt de samenleving enorm onveilig voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Sommigen van ons zijn al kwetsbaar en kunnen bijvoorbeeld geen vaccinatie krijgen door een auto-immuun ziekte, en lopen daardoor nog meer risico. Een grote groep Nederlanders zit daarom nog steeds noodgedwongen thuis."