Townhall-sessie moslimdiscriminatie: “Toets wetten vooraf beter”

Op 31 maart organiseerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) samen met de antidiscriminatie voorzieningen in Noord-Holland, een Townhall-sessie over moslimdiscriminatie in Zaandam. 

THS Moslimdiscriminatie Zaandam
Beeld: ©niet toegestaan

Eén dag voor de bijeenkomst werd bekend dat de Belastingdienst mensen op een illegale fraudelijst kon zetten als zij een donatie deden aan hun moskee. Dat onderstreepte het belang van deze sessie, vond nationaal coördinator Rabin Baldewsingh. Publicist en initiatiefnemer van de website www.polderislam.nl Roemer van Oordt opende de sessie: "Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, we zijn allen verbonden aan elkaar." Baldewsingh sloot zich hierbij aan en citeerde een passage uit de Koran: "Verschillende  volken en stammen zijn gemaakt, opdat deze elkaar leren kennen." 


Verbod
Na de kick-off vonden er deelsessies plaats over vijf onderwerpen: beeldvorming, arbeidsmarktdiscriminatie, institutioneel racisme, publieke ruimte en onderwijs Er werd volop gediscussieerd over wat wel en niet zou werken. Een constitutioneel hof om wetgeving te toetsen aan onze grondbeginselen kwam, net als bij andere Townhall-sessies, opnieuw ter sprake. Dit hof kan aan de voorkant toetsen of bepaald beleid wel of niet in strijd is met de grondwet. Nu is daar nog een verbod (art 120 GW) op. "Een constitutioneel hof kan veel leed besparen", aldus een van de aanwezige experts. 

THS Moslimdiscriminatie Zaandam 4
Beeld: ©niet toegestaan

Nikab
Een andere deskundige wees erop dat institutioneel racisme vaak geen toevalligheid is: "Het is bewust beleid dat met neutrale taal wordt verpakt. Vijftien jaar lang is in de Tweede Kamer gesproken over een nikab-verbod. Men wist dat direct verbieden in strijd zou zijn met de grondwet, en dus is er uiteindelijk een wet gekomen die gezichtsbedekking in het algemeen verbiedt. Maar Nederland had geen probleem met integraalhelmen [één van de genoemde kledingstukken in de wet], Nederland had een probleem met de nikab. En ook in de praktijk zie je dat de wet heel specifiek alleen vrouwen die een nikab dragen target."

THS Moslimdiscriminatie 3
Beeld: ©niet toegestaan