Townhall-sessie jongeren: “Samen een vuist tegen onrecht”

Samen met de Nederlandse Jeugdraad (NJR) en de gemeente Utrecht organiseerde het Bureau van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) op donderdag 14 april een Townhall-sessie voor jongeren. Deze sessie vond plaats in het stadskantoor van Utrecht. 

THS Jongeren 14-4-22 foto 1
Beeld: ©niet toegestaan

De NCDR, Rabin Baldewsingh, merkte op dat Nederland steeds individualistischer wordt: "We denken steeds minder in ‘wij’ en steeds meer in ‘ik’", zei hij. De jongeren waren het daarmee eens. "Onderlinge solidariteit bij verschillende gemarginaliseerde groepen ontbreekt vaak, en dat is jammer. Samen staan we namelijk sterker en kunnen we een grotere vuist maken tegen onrecht", aldus een van de aanwezige jongeren. 

THS Jongeren 14-4-22 foto 3
Beeld: ©niet toegestaan

Oplossingen
Niet alleen ervaringen met discriminatie en racisme werden gedeeld, ook oplossingen werden voorgedragen. Duidelijk werd dat jongeren graag zien dat de overheid een voorbeeldrol vervult. Verstrek bijvoorbeeld geen subsidies aan bouwbedrijven die ontoegankelijk bouwen. Ook hebben jongeren een behoefte aan meer bekendheid over de verschillende meldpunten die er zijn. Zo kenden maar weinig deelnemers de website discriminatie.nl.
 

THS Jongeren 14-4-22 foto 2
Beeld: ©niet toegestaan

Volkslied
Rabin Baldewsingh: "De jonge generatie verwoordde vandaag op een mooie manier hoe ze eigenaar van dit land willen zijn, en ervoor willen zorgen dat obstakels weggewerkt worden zodat iedereen kan meedoen." Hij werd herinnerd aan de laatste zin van het zesde couplet van ons volkslied: Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. "Laten we er allemaal voor zorgen dat we de laatste regel hooghouden." De avond werd na zonsondergang afgesloten met een heerlijke iftarmaaltijd.