Discriminatie woningmarkt studenten aanpakken

Op woensdag 6 april was de Nationale Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin Baldewsingh, te gast in de Euroborg, het stadion van FC Groningen. Het ging niet over racistische spreekkoren, maar over discriminatie op de woningmarkt.

THS discriminatie wonen Groningen 1
Beeld: ©niet toegestaan

‘Discriminatie is een weerbarstig terrein,' begint nationaal coördinator Rabin Baldewsingh. Hij verwelkomt de deelnemers, waaronder de SSH, de organisatie die de studentenhuisvesting organiseert in Groningen. Als het aankomt op woningmarktdiscriminatie, is Groningen geen uitzondering. De stad kampt al jaren met een oververhitte markt door de continue toename van internationale studenten. Maar ook zonder hun aanwezigheid blijft discriminatie op de woningmarkt een probleem. In advertenties voor woningen en kamers zijn mensen niet bang om openlijk direct te discrimineren: "Alleen Nederlandse studenten", "Alleen voor vrouwen/mannen" en "Geen mensen boven/onder de 25" of geen zwarten. Dergelijke discriminerende teksten zijn geen uitzondering.

THS discriminatie wonen Groningen 2
Beeld: ©niet toegestaan

Knelpunten
 “Ook de toegankelijkheid van woningen is een probleem: van huidige sociale huurwoningen, maar ook toekomstige woningen. Deze moeten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.” Woningmarktdiscriminatie is een belangrijke opgave, een grote uitdaging, concludeert debatleider Dirk Peters. “We moeten niet willen dat in Nederland mensen uit wijken, buurten en woningen worden geweerd vanwege hun etniciteit, nationaliteit en gender,” stelt een van de deelnemers. 

THS discriminatie wonen Groningen 5
Beeld: ©niet toegestaan
THS discriminatie wonen Groningen 6
Beeld: ©niet toegestaan

Ideeën
De NCDR kreeg een aantal prima tips en suggesties mee, die mogelijk een plek krijgen in het Nationaal Programma. Zo kwam ook tijdens deze Townhall-sessie naar voren dat maar weinig mensen de weg naar de antidiscriminatievoorziening weten te vinden. En als mensen melden, dan krijgen ze vaak geen terugkoppeling van wat er met de melding gebeurt. Drie andere ideeën die werden genoemd zijn:

Zorg ervoor dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen. Hier mogen vooroordelen ook best besproken worden, maar zorg dat dat in gesprek met elkaar gebeurd en niet dat mensen slechts óver elkaar blijven praten. Hier zou de gemeente aandacht aan moeten besteden.

Ouderen die langer in hun woning willen blijven wonen, zouden hierin moeten worden ondersteund bij bijvoorbeeld aanpassing van hun woning/eventuele verbouwing. De gemeente zou hierin kunnen adviseren.

De normen, kaders, wetten en regels die gelden voor de bouwsector houden onvoldoende rekening met toegankelijkheid.