“Rijksoverheid moet inclusiever en diverser”

Anti-discriminatie en antiracisme komt natuurlijk bij alle Town Hall Sessies aan bod. Maar hoe zit het binnen de Rijksoverheid? Is daar voor iedereen ruimte voor authenticiteit en ruimte om deel te nemen op basis van gelijkwaardigheid? Rabin Baldewsingh, de Nationale  Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), ging daarover op 7 april het gesprek aan met diversiteitsprofessionals en overige medewerkers van verschillende ministeries.

Rabin foto
Beeld: ©niet toegestaan

Hobby-project
De aanwezige professionals bespraken verschillende oplossingen om het Rijk inclusiever en diverser te maken. Veel waren het erover eens dat quota geen ideale oplossing zijn, maar misschien wel nodig om de achterstand in te halen. De deelnemers erkenden ook dat alle lagen en schalen binnen het Rijk hier iets mee moeten. Hoe hoger aan de top, hoe minder divers het Rijk is. Ook de sollicitatieprocedures kwamen aan de orde, en de inclusiviteit van vacatureteksten zelf. Zo ontstond het idee om selectiecommissies meer divers in te stellen, maar ook het bestuur van afdelingen zelf. “Mensen vinden het belangrijk, maar de urgentie ervan wordt nog steeds niet erkend door het bestuur. Daardoor blijft dit onderwerp een ‘hobby’ dat we veelal in onze eigen tijd moeten doen - terwijl het echt een verschil maakt op de werkvloer en het werk dat we uitvoeren,” zei een van de aanwezigen.

THS Rijksoverheid 3
Beeld: ©niet toegestaan

Selda Akbar werkt als  adviseur diversiteit en inclusie bij het programma Divers OCW. Zij trapte de bijeenkomst af en gaf de aanwezigen de volgende boodschap mee: “We krijgen als diversiteitsprofessionals met veel weerstand te maken. We krijgen alsmaar de opmerking dat we de wereld niet kunnen veranderen. Maar dat hoeft ook niet. We kunnen in onze eigen afdelingen en teams beginnen. Door die veranderingen kunnen we een ander de wereld geven.” Nationaal Coördinator Rabin Baldewsingh benadrukt het belang van structurele inbedding van beleid in organisaties. “Iedereen zegt diversiteit en inclusie belangrijk te vinden. Het is belangrijk dat het beleid wordt verankerd. Want diversiteit binnenhalen is één, behouden een tweede. We moeten dus ook voorbij ‘bewustwording’ kijken. We moeten overgaan tot acties.”

THS Rijksoverheid 4
Beeld: ©niet toegestaan