Voorbereiding Nationaal Programma van start

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) organiseert in maart, april en mei 2022 ruim twintig bijeenkomsten – Townhall-sessies – om input op te halen voor het Nationaal Programma.

Van discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt tot etnisch profileren en van inclusie bij de Rijksoverheid tot online discriminatie. Discriminatie en racisme komen voor op allerlei plekken in de samenleving. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat een of de vier mensen ermee te maken heeft.

Publicatie rond de zomer
Om de huidige aanpak van discriminatie en racisme te versterken, heeft het kabinet de NCDR aangesteld. Zijn belangrijkste taak op korte termijn: een Nationaal Programma opstellen – een plan voor de langere termijn met jaarlijkse acties. Het Nationaal Programma staat ook in het regeerakkoord. De NCDR – Rabin Baldewsingh – wil dit Nationaal Programma rond de zomer aan het kabinet presenteren.  

Inbreng van overheden en samenleving
De NCDR stelt het Nationaal Programma op met inbreng van overheden en de samenleving, met talloze mensen en organisaties, van onderwijsinstellingen tot belangenbehartigers, en van beleidsmakers tot ervaringsdeskundigen. De bijeenkomsten die de komende periode plaatsvinden, moeten ervoor zorgen dat het Nationaal Programma aansluit bij de problemen zoals mensen en organisaties die ervaren.

Bij sommige bijeenkomsten is nog ruimte voor deelnemers. Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar postbusTHS@rijksoverheid.nl

Onderwerp Townhall-sessie

Plaats

Datum

Jeugd en jongeren, een gesprek over alles wat voor hen relevant is

Utrecht

11-3-2022

Institutioneel Racisme: etnisch profileren.
Aanmelden kan nog via info@discriminatie.nl.

Den Haag

21-3-2022

Anti-zwart racisme

Amsterdam

21-3-2022

LHBTQI+.

Aanmelden kan nog via info@vizieroost.nl

Ede en via livestream

23-3-2022

Domein Arbeidsmarkt

Vlissingen

28-3-2022

Institutioneel Racisme

Rotterdam

29-3-2022

Mensen met beperking/chronische ziekte

Online  (klik door om aan te melden)

30-3-2022

Moslim discriminatie

Zaandam

31-3-2022

Domein Wonen

Groningen

6-4-2022

Expert meeting Intersectionaliteit & Samenwerking

Nieuwspoort

Den Haag

7-4-2022

Diversiteit & Inclusie Rijksoverheid

Den Haag

7-4-2022

Domein Onderwijs Amsterdam 8-4-2022

Antilliaanse gemeenschap in Nederland

Eindhoven 

9-4-2022

Dialoogsessie Jongeren BES Online 11-4-2022

Domein Wonen:
woningmarkt discriminatie Rotterdam (Rotterdamwet)

Rotterdam

13-4-2022

Gender Amsterdam 14-4-2022

Jongeren/ IFTAR (extra THS)

Utrecht

14-4-2022

Domein Sport

Heerenveen

11-10-2022

Media & inclusiviteit

Amsterdam, Rotterdam, Almelo

21, 22 en 29 oktober 2022 (ovb)

Online discriminatie Utrecht 10-5-2022
Rotary Organization (English) Online 18-5-2022
Expert meeting Aziatische discriminatie Amsterdam 19-5-2022