Townhall-sessie anti-Aziatisch racisme, 19 mei 2022 Amsterdam

Townhall-sessie: “Mensen van Aziatische afkomst veel diverser dan men denkt”

Op donderdag 19 mei organiseerde het Bureau van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) in samenwerking met OUT&ABROAD, Pan Asian Collective (PAC), Meer dan Babi Pangang, Asians Raisins en #stopasianhate een Townhall-sessie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens de sessie dachten (ervarings)deskundigen mee over oplossingen voor racisme tegen mensen van Aziatische komaf. Die helpen NCDR Rabin Baldewsingh bij het opstellen van het Nationaal Programma, dat hij deze zomer hoopt te presenteren.

Deelnemers van de Townhallsessie Anti-Aziatisch Racisme in gesprek met elkaar, Amsterdam 19 mei 2022
Beeld: ©Bureau NCDR

Nauwelijks zichtbaar

Zowel de aanwezigen als ook Baldewsingh waren het erover eens dat mensen van Aziatische komaf door zowel de overheid als samenleving stelselmatig worden vergeten. “We zijn nauwelijks zichtbaar, en als we zichtbaar zijn, is dat enorm stereotyperend,” aldus een van de aanwezigen. Ze noemden Wendy van Dijk, die jarenlang het typetje ‘Ushi’ speelde, als typisch voorbeeld daarvan.

Een deskundige vulde hierop aan dat het beeld over Het Verre Oosten als een mystieke, fantasie-achtige wereld, nog altijd overheerst in Nederland. Als mogelijke oplossing werd een toezichthouder voor de media genoemd. Zo iemand zou mediaproducties kunnen beoordelen op stereotypering. Net als een Aziatische klankbordgroep voor media en diversiteit in het personeelsbeleid. Ook voor docenten zagen de aanwezigen een belangrijke rol: zij kunnen met hun leerlingen in gesprek gaan over stereotiepe beeldvorming en racistische mediaproducties.

Mentale gezondheid

De aanwezigen gaven aan dat veel Nederlanders er geen idee van hebben hoe divers mensen van Aziatische afkomst zijn. ‘Aziaat’ wordt in hun ervaring vrijwel altijd gelijkgesteld aan ‘Chinees’. “Maar Aziaten hebben lang niet altijd een witte huidskleur, kijk bijvoorbeeld maar eens naar mensen uit India.” Verschillende soorten Aziaten laten zien in campagnes en schoolboeken kan mogelijk helpen. Overigens zouden we in plaats van te kijken naar de verschillen in uiterlijk en afkomst, de gemene deler moeten zoeken en kijken naar wat ons bindt, vinden de aanwezigen.

Mentale gezondheid, tot slot, is een belangrijk zorgpunt bij Nederlanders van Aziatische komaf. Daarbij is behoefte aan bi-culturele psychologen. Een overzichtelijke landingspagina kan helpen en ook antidiscriminatievoorzieningen kunnen daarbij een rol pakken. Net als aandacht voor het tegengaan van discriminatie in trainingen en opleidingen voor pscyhologen.