Nationaal Programma

De NCDR heeft als opdracht om een nationaal programma op te stellen. Het programma bestaat uit 2 onderdelen: een meerjarig deel met scherpe doelen en een jaarlijks actieprogramma. Het actieprogramma wordt jaarlijks door het kabinet vastgesteld. De coördinerend minister (de minister van BZK) is verantwoordelijk binnen het kabinet voor agendering en besluitvorming van het actieprogramma en doet dit op voorstel van de NCDR. Door jaarlijks een actieprogramma vast stellen bestaat de mogelijkheid om jaarlijks accenten te leggen en bij te sturen om de meerjarig vastgestelde doelen te kunnen halen.