Rapport Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Op 1 maart 2021 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verkenning naar de Tweede Kamer gestuurd, over de functie en rol van de Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme