Privacy

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. AZ is verantwoordelijk voor de techniek en functionaliteiten van de website rijksoverheid.nl, maar niet voor alle inhoud van de website.

Verantwoordelijke ministeries

Het verantwoordelijke ministerie voor het verwerken van persoonsgegevens, wordt altijd genoemd op de betreffende (formulier)pagina. Op die pagina vindt u ook informatie over het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt, het doel van de verwerking, de bewaartermijn en andere relevante informatie over uw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, dient u een verzoek in te dienen bij de privacy officer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De contactgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt u hier.