Wat is het Nationaal Programma

De NCDR heeft als opdracht om een Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme op te stellen dat gedragen wordt door de samenleving én door de betrokken ministeries. Het Programma is een groeimodel: de NCDR heeft het voornemen om jaarlijks een Nationaal Programma uit te brengen.

Het Nationaal Programma wordt door het kabinet vastgesteld. De coördinerend minister (de minister van BZK) is verantwoordelijk binnen het kabinet voor agendering en besluitvorming van het Programma en doet dit op voorstel van de NCDR.