Waar kan ik discriminatie melden

De Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme behandelt geen individuele gevallen. Wel verneemt de NCDR natuurlijk graag signalen uit de samenleving, die hij ook zal betrekken bij de vormgeving van het Nationaal Programma. 

Voor de behandeling van individuele zaken zijn meerdere organisaties aangewezen. Wanneer u zich gediscrimineerd voelt, kunt u dit melden of doe aangifte. U kunt ook eerst advies vragen, bijvoorbeeld bij een antidiscriminatiebureau.

Aangifte doen van discriminatie

U kunt aangifte doen bij de politie als er sprake is van een strafbaar feit. Zonder aangifte kan de politie geen opsporing starten. Het antidiscriminatiebureau kan u adviseren.

Contact opnemen met een antidiscriminatiebureau

Als u zich gediscrimineerd voelt, kunt u contact opnemen met een antidiscriminatiebureau:

  • U kunt bellen met de Discriminatie meldlijn en advieslijn. U wordt automatisch doorgeschakeld naar een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt.
  • Wilt u liever schriftelijk reageren dan kunt u een meldingsformulier discriminatie invullen op discriminatie.nl. Dit formulier komt terecht bij een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt.
  • Discriminatie melden kan ook via de gratis app 'DiscriminatieMelder'. Via de app kunt u aangeven om welke vorm van discriminatie het gaat. De melding komt binnen bij een regionaal antidiscriminatiebureau bij u in de buurt. Informatie over deze app en hoe u deze kunt downloaden naar uw smartphone of tablet vindt u op de website van RADAR.
  • U kunt ook langsgaan bij een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt.

Antidiscriminatiebureau geeft advies

Uw gemeente heeft een antidiscriminatiebureau waar u uw klacht kunt melden en waar u advies kunt krijgen. Het antidiscriminatiebureau is gespecialiseerd in discriminatieklachten en kan u meer vertellen over uw mogelijkheden. Het is belangrijk dat u discriminatie altijd meldt.

Eens per jaar verzamelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de meldingen van alle bureaus. Dit geeft de overheid een beeld van de discriminatie in Nederland.

Andere mogelijkheden als u zich gediscrimineerd voelt

U kunt ook de volgende acties ondernemen als u zich gediscrimineerd voelt:

  • U kunt een klacht indienen bij een klachtencommissie van bijvoorbeeld uw werkgever, verhuurder, onderwijsinstelling of vervoersbedrijf. U kunt proberen in onderling overleg alsnog tot een oplossing te komen.
  • Soms komt een klacht bij de burgerlijke rechter of bestuursrechter terecht. Stel dat uw klacht eerder is behandeld door het College voor de Rechten van de Mens. De rechter moet dan het oordeel van het college mee laten wegen in het vonnis. Maar u kunt ook naar de rechter gaan zonder eerst naar het college te gaan.
  • Constateert u discriminatie op het internet, dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). Deze organisatie registreert en beoordeelt meldingen van discriminatie op het Nederlandse deel van internet. Is een gemelde uiting volgens MiND Nederland strafbaar, dan stuurt het meldpunt een verzoek om deze te verwijderen. In bepaalde gevallen doet MiND Nederland aangifte bij de politie.

College voor de Rechten van de Mens

U kunt ook een verzoek indienen bij het College voor de Rechten van de Mens om uw discriminatieklacht te beoordelen. Het college beoordeelt of de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling is overtreden. Ook organisaties die willen weten wat wel en niet mag op het gebied van gelijke behandeling kunnen bij het college terecht. Het college behandelt klachten kosteloos. Oordelen van het college zijn niet bindend, dus partijen zijn niet verplicht zich eraan te houden. In de praktijk volgen zij de aanbevelingen vaak wel op.