Wie is de NCDR

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Rabin S. Baldewsingh is per 15 oktober 2021 de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen.

Portret van Rabin S. Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (hergebruik toegestaan)

Rabin Baldewsingh was 12 jaar lang -  van 2006 tot 2018 - wethouder in Den Haag. Daaraan voorafgaand was hij vanaf 1998 raadslid. Als wethouder heeft hij diverse beleidsterreinen in zijn portefeuille gehad, zoals sociale zaken en werkgelegenheid, wijkaanpak, sport, stadsbeheer en milieubeleid, volksgezondheid, inburgering en integratie, personeel en organisatie en burgerzaken.

Open werving en selectie

Voor de werving en selectie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) is vooraf het profiel, de procedure en de samenstelling van de Selectie Advies Commissie vastgesteld. Na een open wervings- en selectieprocedure, waarop iedereen kon reageren, heeft de commissie verschillende kandidaten in twee ronden gesproken, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, mevrouw Joyce Sylvester, substituut-ombudsman. De commissie heeft unaniem Rabin Baldewsingh voorgedragen als NCDR.

De samenstelling van de Selectie Advies Commissie:

  • Dr. J.J. (Joyce) Sylvester, substituut-ombudsman, onafhankelijk voorzitter van de SAC
  • Mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, raadsheer Gerechtshof Den Haag, tot 1 september 2021 voorzitter College voor de Rechten van de Mens
  • Mr. H.M. (Harald) Bergmann, burgemeester Middelburg
  • Mr. C.A. (Carsten) Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, ministerie van SZW
  • Mr. J. (Hanneke) Schipper-Spanninga, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, ministerie van BZK.