Townhall-sessie met expats, 18 mei 2022 online

“Zet media in om stereotypen te doorbreken.” Samen met de Rotary Club organiseerde het Bureau van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) op woensdag 18 mei een Townhall-sessie voor expats. De aanwezigen stonden tijdens deze online sessie stil bij de problemen waar ze tegenaan lopen, maar zochten ook naar mogelijke oplossingen.

Over het algemeen schrikken de expats behoorlijk van het niveau van racisme en discriminatie in Nederland. De aanwezigen vertelden in één jaar tijd meer racisme te hebben ervaren in Nederland, dan hun hele leven in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Discriminatie op de banen- en woningmarkt en in het onderwijs zijn eerder regel dan uitzondering.

Banenmarkt en woningmarkt

Werkgevers wijzen expats regelmatig af voor een baan vanwege hun nationaliteit of gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Sommige vacatureteksten refereren zelfs expliciet aan het hebben van de Nederlandse nationaliteit of het spreken van de Nederlandse taal als voorwaarden – ook wanner dit niet relevant is voor de desbetreffende functie.

Daarnaast hebben veel expats moeite met het vinden van een woning. Ze stuiten nogal eens op directe discriminatie in advertenties. Verhuurders vragen vaak de hoofdprijs voor een kwalitatief slechte woning en al is er op papier huurbescherming aanwezig voor expats, in de praktijk lijkt dat niet te gelden.

Anonimiteit

Een mogelijke oplossing ligt in anonimiteit. Anoniem solliciteren moet de norm worden, vinden de deelnemers, en mensen moeten via anonieme aanmeldformulieren een bezichtiging voor een woning kunnen aanvragen. Bij de vervolgstappen met persoonlijk contact kan er dan nog steeds gediscrimineerd worden, maar het zal de initiële barrières wegnemen.

Naast discriminatie door werkgevers en makelaars merken expats ook dat mensen in het algemeen bang zijn voor hen, omdat er wordt gedacht dat expats ‘banen en woningen afpakken’. Een positievere beeldvorming in de media zou dit stereotype kunnen doorbreken. En ook gezamenlijke activiteiten zoals sporten in gemengde teams kunnen helpen.

Onderwijs

Discriminatie raakt niet alleen de expats zelf: aanwezigen vertelden hoe ook hun kinderen gediscrimineerd worden op scholen. Zij krijgen stelselmatig een lager schooladvies en er zijn vaak geen bid- of wasruimtes beschikbaar op scholen. Door schoolbesturen representatief te maken, kan er mogelijk beter in de behoeften van studenten worden voorzien.

Docenten zouden een rol kunnen hebben bij educatie, maar geven discriminatie en racisme soms zelf ook door aan hun leerlingen. Sinterklaas wordt nog vaak gevierd met Zwarte Piet en tijdens verjaardagen worden er liedjes gezongen die racistisch zijn naar mensen van Aziatische komaf. Een mogelijke oplossing wordt gezien in scholing en aandacht voor racismevrij onderwijs op de Pabo’s.