SAVE THE DATE 17 november 2022 – NCDR Werkconferentie Inclusief Onderwijs

Wanneer? Donderdag 17 november 2022, 12.00 – 17.30 uur 
Waar? Pakhuis De Zwijger Amsterdam – én online

Aanmelden via de conferentiewebsite

Uitsluiting voorkomen begint bij zorgen voor gelijke kansen voor elke Nederlander. Bijvoorbeeld door werk te maken van echt inclusief onderwijs. Wat gebeurt er al op dat gebied, waar ontbreekt het nog aan, en wie zijn vooral aan zet? 

Miniconferentie foto 5
Beeld: ©Bureau NCDR

De NCDR brengt graag het werkveld en relevante samenwerkingspartners bij elkaar om samen na te denken over de onmisbare rol van het onderwijs bij de aanpak van discriminatie en racisme. Daarbij hebben we ook aandacht voor institutionele vormen van discriminatie en racisme in het onderwijs. 

Dit doen we met key note speaker Sinan Çankaya, met hoogleraar Serena Does en met vele andere sprekers, onder leiding van dagvoorzitter Marcia Luyten.

Tijdens de conferentie zullen we in het bijzonder aan de slag gaan met de volgende deelonderwerpen: 

 • Stagediscriminatie: een stageplek voor iedereen en de eigen rol van het onderwijs en werkgevers daarbij. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat stagediscriminatie duurzaam wordt aangepakt? Wat kunnen o.a. onderwijsinstellingen, leerlingen/ studenten en de overheid hierin doen? Welke goede en minder goede voorbeelden zijn er?
   
 • Burgerschapslessen: een eigenstandige plek voor het bespreekbaar maken en voorkomen van discriminatie en racisme. Wat is nodig voor het onderwijs om hier op een effectieve en serieuze manier aandacht aan te besteden? Wat werkt wel en wat niet?
   
 • Onderadvisering: de rol van (onbewuste) vooroordelen van leerkrachten en docenten over leerlingen en studenten bij kansen(on)gelijkheid. Welke extra uitdagingen krijgt een leerling? Welke rol speelt bijvoorbeeld afkomst of sociaal-economische positie daarbij? Wat kunnen beleidsmakers, onderwijsinstellingen en docenten en leerkrachten doen om kansengelijkheid te bevorderen?
   
 • Lesprogramma: op weg naar een inclusief en representatief curriculum. Welke rol spelen uitgevers als aanbieder en onderwijsinstellingen als afnemer? Wat zijn binnen de kaders van vrijheid van onderwijs de mogelijkheden om te komen tot een landelijke richtlijn?

Het definitieve programma volgt binnenkort.

Hybride conferentie & aanmelden
Aan de werkconferentie kan zowel fysiek (ca. 150 deelnemers) als online worden deelgenomen. Inschrijven voor de conferentie is nu nog niet mogelijk. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd. Indien je graag de conferentie wilt bijwonen, stuur dan alvast een e-mail naar conferentie@bureauncdr.nl. Dan ontvang je binnenkort een uitnodiging om je officieel aan te melden voor de conferentie.

Iets voor jou?

We nodigen iedereen uit die zich bezighoudt - of zich zou willen of moeten bezighouden - met het tegengaan van discriminatie en racisme in het onderwijs en rond stages in relatie tot de arbeidsmarkt.
Denk aan: 

 • vertegenwoordigers en beleidsmakers van onderwijsinstellingen en overheden
 • docenten en leerkrachten
 • belangen- en adviesorganisaties 
 • kennisinstellingen 
 • uitgevers
 • werkgevers bij stagebedrijven 
 • en leerlingen en studenten die te maken hebben (gehad) met discriminatie en racisme.