Terugblik conferentie Arbeidsmarktdiscriminatie: Naar een inclusieve werkvloer in de praktijk

Hoe bewust zijn we bezig met gelijke kansen voor iedereen op de werkvloer? En hoe zorgen we voor een werkomgeving waarin echt iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en zich gerespecteerd voelt? Zien we het talent van collega’s met een biculturele achtergrond voldoende en maken we wel gebruik van hun kennis en ervaring? En wat is uw kans op de arbeidsmarkt als u een beperking heeft of “al 50 jaar” bent? Wat zijn de voorwaarden voor een werkomgeving waarin echt iedereen zich kan ontwikkelen en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt? Aan het eind van de dag kwamen we met elkaar tot enkele praktische adviezen voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

Tijdens de NCDR conferentie ‘De kracht van een inclusieve werkvloer’ op 25 mei 2023 zijn we hierover in gesprek gegaan met elkaar o.l.v. dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck. 

Onze berichtgeving van deze dag is ditmaal anders dan anders. Door middel van grafische tekeningen nemen we je mee in de uitkomsten van deze middag. 

Beeld: ©Bureau NCDR

Plenaire opening van de dag:

Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, trapte af met een openingsspeech: "Aan wie geef jij straks een kratje?". Daarop volgde een opmerking uit het publiek: let op, de mensen die kratjes krijgen, zijn vaak degenen die deze kratjes al vaker in het leven aangereikt hebben gekregen. Let dus op aan wie je het privilege van een kratje doorgeeft. 

Op de speech van de minister volgde de keynote speech van wetenschapper Lex Thijssen, postdoctoraal onderzoeker sociale ongelijkheid en diversiteit. Hij ging met het publiek de diepte in over etnische en raciale discriminatie op de arbeidsmarkt aan de hand van zijn proefschrift “Racial and Ethnic Discrimination in Western Labor Markets: Evidence from Field Experiments”.

Ook vond er een panelgesprek plaats met Semiha Denktaş (hoogleraar, vice-decaan en onderzoeksdirecteur Erasmus School of Social & Behavioural Sciences), Melek Usta (directeur en oprichter Colourful People) en Anne-Marije Buckens (oprichter 50 Company, auteur en vaste columnist AD, theatermaker) over oplossingen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

De opening van het plenaire gedeelte van de dag is hier op video met ondertiteling en gebarentaal te volgen.

plenair
Beeld: ©Bureau NCDR

Op naar de break-out sessies

Na de plenaire opening, kwamen vier break-outsessies aan bod:

 1. Behoud en doorstroom multicultureel talent
 2. Onbeperkt aan het werk
 3. Leeftijd geen punt
 4. Objectief werven en selecteren: tips & tricks
bos objectief selecteren en werven
Beeld: ©Bureau NCDR

BOS 'Selecteren zonder vooroordelen: tips & tricks'

Deze sessie werd verzorgd door het College voor de Rechten van de Mens dat onder andere in individuele gevallen oordeelt of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument.

De onderwerpen die in deze break-out sessie zijn besproken:

 1. Stereotypen en vooroordelen: waar hebben we het over
  De workshop begon met een paar korte activiteiten om de deelnemers te laten zien hoe ons brein ons vaak ongemerkt voor de gek houdt. De trainers legden uit wat stereotypen en vooroordelen zijn, dat we ze allemaal hebben, welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen en welke valkuilen tot discriminatie kunnen leiden. Daarbij legden de trainers expliciet de link met de risico’s van vooroordelen bij werving en selectie en arbeidsmarktdiscriminatie kunnen.
   
 2. Juridisch kader: Algemene Wet Gelijke Behandeling
  Vervolgens werd kort aandacht geschonken aan het juridische kader (de AWGB oftewel Algemene Wet Gelijke Behandeling). De verboden discriminatiegronden kwamen aan bod en hoe wervingsteksten en selectiecriteria bepaalde groepen mensen direct en indirect kunnen uitsluiten.
   
 3. Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens
  Aan de hand van een aantal specifieke oordelen van het College voor de Rechten van de Mens namen de trainers de deelnemers mee in hoe arbeidsmarktdiscriminatie in de praktijk werkt en wordt beoordeeld. De voorbeelden gingen o.a. over discriminatie bij werving en selectie, discriminatie op de werkvloer, en promotie.
   
 4. Tips & Tricks
  Juist omdat vooroordelen vaak moeilijk te beheersen zijn, is het essentieel om de werving en selectieprocedures objectiever en dus professioneler in te richten. De sessie sloot daarom af met een aantal tips hiervoor. Deze professionalisering is essentieel als we gelijke behandeling nastreven en levert bovendien de beste match op. Ook zal het personeelsbestand hierdoor op termijn meer divers worden. Het blijft natuurlijk zaak om de werkvloer inclusief te maken en te houden, zodat het werkklimaat en de werkomstandigheden voor iedereen even goed zijn en iedereen evenveel kans op promotie blijft maken.
bos leeftijdsdiscriminatie
Beeld: ©Bureau NCDR

BOS 'Leeftijd geen punt: Aanpak van leeftijdsdiscriminatie boven de 50 jaar'

Deze break-out sessie werd begeleid door Karin Oppelland en er werd input geleverd door Anne-Marije Buckens en Joop Schippers. Uit deze break-outsessie kwamen de volgende belangrijkste factoren om leeftijdsdiscriminatie te verminderen naar voren:

 • Werkgever en werknemer zijn allebei bereid te investeren in nieuwe vaardigheden en  in maatwerk voor de persoon
 • Het wordt makkelijker voor werkgever en 50-plus werknemer om elkaar te vinden
 • De kwaliteiten van de 50-plus werknemer worden herkend
 • De 50-plus werknemer krijgt de kans en neemt de verantwoordelijkheid om zich te blijven ontwikkelen, en begint hier op tijd mee
bos onbeperkt aan het werk
Beeld: ©Bureau NCDR

BOS 'Mensen met een beperking aan het werk!'

In deze sessie werden aanbevelingen gezocht vanuit de kant vanuit werknemers, vanuit werkgevers en vanuit de bemiddeling (gemeenten, rijksoverheid, HR-bureaus).