NCDR aan politieke partijen: neem in verkiezingsprogramma's een paragraaf op over bestrijding discriminatie en racisme

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) heeft een manifest gepubliceerd met daarin tien punten voor de aanpak van discriminatie en racisme. Deze punten kunnen politieke partijen integraal overnemen in hun verkiezingsprogramma’s.

Rabin Baldewsingh: “Politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen om het verankerde systeem van wantrouwen en uitsluitingsmechanismen te veranderen. Zodat de democratische rechtsstaat niet verder wordt uitgehold en de grondbeginselen van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit gewaarborgd zijn.”

De tien punten

Het manifest schetst de context waarin we nu in Nederland staan als het gaat om discriminatie en racisme. De tien punten gaan over de grote hordes in de aanpak van discriminatie en racisme. Baldewsingh doet concrete suggesties om deze hordes aan te pakken. Bijvoorbeeld over de aanpak van institutioneel racisme, antizwartracisme en moslimdiscriminatie. Maar ook over discriminatie in  het onderwijs, wonen, arbeidsmarkt en zorg.

Rabin Baldewsingh: “Voor herstel van vertrouwen van alle burgers van Nederland in de overheid is een echt inclusieve samenleving en effectieve aanpak van discriminatie en racisme essentieel. Er moet een aanpak komen die de mens centraal stelt en die de samenleving, en vooral ook de verschillende instituties, beweegt om gezamenlijk op te trekken om uitsluiting in welke vorm dan ook stevig aan te pakken en racisme te bestrijden. Te vaak kijken we nu nog weg. Te vaak erkennen en herkennen we discriminatie en racisme niet. Te vaak verschuilen wij ons achter het gelijkheidsbeginsel in Artikel 1 zonder daar echt verder verdieping in aan te brengen. Op papier is het misschien goed geregeld, in de praktijk nog niet.”

Zie hieronder het manifest als pdf.

Rabin foto 2
Beeld: ©Bureau NCDR