Expertmeeting discriminatie onder kinderen, 9 & 13 december 2023

Non-discriminatie: belangrijker dan belangrijk!

Het bestrijden van discriminatie is belangrijker dan belangrijk, dat was wat een basisschoolleerling (10 jaar) zei tegen Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Op zaterdag 9 december en woensdag 13 december 2023 organiseerde de NCDR, in samenwerking met het Kinderrechtencollectief en UNICEF Nederland twee expertmeetings over discriminatie en racisme onder kinderen en het kindvriendelijk melden daarvan.

Kinderen gingen met elkaar en met wetenschappers, pedagogen, kinderrechtenexperts en medewerkers van algemene discriminatiemeldpunten in gesprek om tot een advies te komen voor Rabin Baldewsingh. Aanleiding hiervoor zijn de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan Nederland om anti-discriminatievoorzieningen kindvriendelijk in te richten en meldingen van discriminatie door minderjarigen ook kindvriendelijk te behandelen.

Op de voorgrond zitten vijf basisschoolleerlingen op stoelen. Zij zijn onderdeel van een grotere kring. Op de achtergrond zijn vier volwassenen te zien die luisteren terwijl een jongetje op de voorgrond het woord voert.
Beeld: ©Bureau NCDR

Kinderen aan het woord

De eerste sessie was een gesprek tussen kinderen van 10 tot 16 jaar, waarin zij hun ervaringen met discriminatie en racisme deelden. Zo kwam naar voren dat alle aanwezigen wel eens discriminatie hebben gezien of hebben meegemaakt, maar dat het onduidelijk is waar zij dit kunnen melden. Ouders en leerkrachten blijken vaak een luisterend oor te bieden, kinderen geven aan zich sneller te wenden tot een bekend gezicht. Maar ook externe vertrouwenspersonen en leerklimaatmedewerkers op school zijn belangrijk voor de kinderen, iemand die los staat van de leerkrachten en andere leerlingen. Kinderen geven aan pas laat – vaak als het al te laat is – naar volwassenen te gaan met hun problemen. Meer over discriminatie en racisme praten op school en door het jaar heen vaker persoonlijke verhalen delen zijn volgens de kinderen belangrijke manieren om  discriminatie onder jongeren te voorkomen. In een peiling die Unicef hield onder meer dan 1.000 kinderen worden deze conclusies bevestigd.  

Als tip gaven de kinderen mee om de anti-discriminatie meldpunten bekender te maken. Net zoals de kindertelefoon. Bijvoorbeeld door dit meldpunt te presenteren op het jeugdjournaal, omdat ze hier met de klas naar kijken.

Er zitten elf kinderen en een volwassen man op stoelen in een kring in een klaslokaal. De kinderen zijn tussen de 10 en 16 jaar oud. Op de achtergrond zijn een banner en powerpoint presentatie van het NCDR te zien.
Beeld: ©Bureau NCDR

“Wat een indrukwekkende verhalen en ervaringen. Het is triest dat mensen op jonge leeftijd hier al mee te maken krijgen. Maar het is inspirerend te zien hoe de jonge generatie over dit thema denkt. De adviezen nemen wij mee in de plannen voor het komende jaar.”

- Rabin Baldewsingh

Experts en kinderen in gesprek

De aanwezige professionals luisterden tijdens de vervolgsessie in het Kinderrechtenhuis in Leiden aandachtig naar twee leerlingen van 10 en 13 jaar. Met hun input en de kennis van de experts kreeg de NCDR belangrijke aanbevelingen: neem kinderen serieus als zij een melding maken over discriminatie en racisme. Want zoals één van de kinderen vertelde: ‘als je ouders of leraar tegen je zegt dat je er niks mee moet doen, ga je er ook niks mee doen en ga je het ook niet hoger op melden’. De experts gaven mee de versnippering van meldpunten tegen te gaan, want alleen als overal op dezelfde manier gemeld wordt, kunnen we discriminatie en racisme onder kinderen en jongeren inzichtelijk maken. .

Ervaringen met racisme of discriminatie op jonge leeftijd kunnen enorme impact hebben op de rest van je leven. Met deze expertsessie is een stap gezet richting een kindvriendelijke manier van omgaan met meldingen van discriminatie en racisme.

Vijf basisschoolleerlingen zitten op stoelen, zij zijn onderdeel van een grotere kring. Een jong meisje is aan het woord
Beeld: ©Bureau NCDR