Brief aan informateur: respecteer grondrechten van álle Nederlanders

In een gezamenlijke brief aan de informateur en de partijen die momenteel spreken over de mogelijke vorming van een nieuw kabinet, doen de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) en de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme een dringende oproep om de grondrechten van álle Nederlanders te respecteren. Nationaal Coördinator Rabin Baldewsingh en de voorzitter van de Staatscommissie Joyce Sylvester gaan hierover graag in gesprek met de heer Plasterk en de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB. 

“Als je een beperking hebt, religieuze hoofdbedekking draagt, vrouw bent, een migratie-achtergrond hebt, transgender of non-binair persoon bent; in al deze gevallen ervaar je ongelijkheid. En vrijwel iedereen heeft ermee te maken, in het werk en in de privésfeer”, zo schrijven Sylvester en Baldewsingh in hun brief. Zij vervolgen: “Als grote groepen in de samenleving zich niet gezien, gehoord en erkend voelen, tast dat het ‘maatschappelijk weefsel’ aan. Dit onmisbare weefsel in onze samenleving staat momenteel onder druk en verdient uitdrukkelijk bescherming. Alleen dan kan er sprake zijn van een gezonde samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, kan meedoen en zich kan ontplooien. Dat draagt ook bij aan herstel van het vertrouwen in de overheid.”

Het bestrijden van discriminatie en racisme vergt een langdurige inspanning en is een zaak van volharding en lange adem. Daarom vragen de NCDR en de Staatscommissie de informateur om in de gesprekken met de bij de formatie betrokken partijen ervoor te zorgen dat zij concreet beleid formuleren voor het bestrijden van discriminatie en racisme en daar ook voldoende budget voor beschikbaar stellen. Er wordt bovendien op aangedrongen om dit expliciet op te nemen in het coalitie- of regeerakkoord.