Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, 21 maart 2024

Van links naar rechts staan Sjaak van der Linde, Amsterdamse wethouder Moorman en Rabin Baldewsingh op een podium. Op de achtergrond is het NCDR logo voor 21 maart te zien.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

NCDR on tour!

"Diversiteit is er, dat is een gegeven. Maar inclusie moet je zelf doen.” 21 maart was het de jaarlijkse Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De NCDR wil dat er een traditie ontstaat om bij deze dag stil te staan. Daarom is Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme dit jaar op tour gegaan door Nederland om in Zwolle, Breda en Amsterdam over deze onderwerpen te praten. Wethouders, werknemers van verschillende sectoren en nog veel meer geïnteresseerden en betrokkenen hebben bijgedragen aan goede gesprekken en hun visies en ideeën aangeleverd hoe discriminatie en racisme in Nederland zou moeten worden aangepakt. Hieronder het verslag van de events. Bekijk hier de aftermovie, en onder aan deze pagina staat een visueel verslag.

Zwolle

Van links naar rechts staan Winston Brandon (met zijn rug naar de camera), Rabin Baldewsingh, wethouder Schuttenbeld van Zwolle en Sjaak van der Linde op een podium. Winston interviewt Rabin.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

De dag begon bij Poppodium Hedon in Zwolle. Hier was een bijeenkomst met het thema “discriminatie en racisme in het onderwijs”. Er zaten studenten in de zaal, evenals een wethouder, leraren en anderen met een interesse in onderwijs. De dag werd afgetrapt met een introductie door Winston Brandon, die vervolgens in gesprek ging met een aantal van de sprekers op het podium. Hier zitten de NCDR Rabin Baldewsingh, Sjaak van der Linde – de voorzitter van Discriminatie.nl – en wethouder Schuttenbeld. Zij werden scherp gehouden door schrijfster en onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou, die af en toe een kritisch geluid liet horen op de dingen die door de gasten werden gezegd.

Een man uit het publiek spreekt in een microfoon. Achter hem zijn meer mensen uit het publiek te zien.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

Hierna begon het interactieve deel van de sessie: aan de hand van 4 vragen op het scherm konden de deelnemers in de zaal vertellen over hun eigen ervaringen met discriminatie. Niet alleen werden er persoonlijke, pijnlijke en soms roerende verhalen verteld, ook kwamen er inspirerende verhalen en concrete voorstellen uit de zaal. Dit deel van de sessie werd gevolgd door een toespraak van Siela Ardjosemito-Jethoe over de recente geschiedenis van racisme, dat er eigenlijk niet veel veranderd is en dat het moeilijk is om echte gelijkwaardigheid te krijgen in een systeem dat inherent voordeel biedt aan sommigen. Ook deze toespraak werd gevolgd door een gesprek met de zaal, over hoe mensen proberen in hun directe omgeving discriminatie tegen te gaan. Hier werd een oproep gedaan die diepe indruk maakte: “Wees moedig in je ongemak.” Er werd ook benadrukt dat er een belangrijk verschil is tussen non-discriminatie – zelf niet proberen te discrimineren – en anti-discriminatie – actief voorkomen dat er gediscrimineerd wordt of ingrijpen als het bij een ander gebeurt. Na een korte terugblik op de sessie door Siela en Winston was er nog een indrukwekkend optreden van spoken-word artiest Bowie Redman.

Siela Ardjosemito-Jethoe staat op het podium en geeft een toespraak. Schuin achter haar zitten Zoë Papaikonomou en Winston Brandon. Op een groot scherm is een PowerPoint-slide te zien over racisme.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

Breda

Het tweede evenement van de dag vond plaats in STRND, in Breda. Tijdens deze sessie lag de focus op de rol van de overheid in relatie tot discriminatie. In de zaal zaten dan ook mensen die op verschillende niveaus voor de overheid werken en inwoners van – vooral – Breda. Evenals in Zwolle begon de sessie na de introductie van Winston Brandon met een gesprek met Rabin Baldewsingh, Sjaak van der Linde en ditmaal de wethouder Inclusie van de gemeente Breda, Marike de Nobel. Zij legde de nadruk op nog een belangrijk onderscheid: “Diversiteit is er, dat is een gegeven. Maar inclusie moet je doen, dat moeten we met zijn allen doen.” Ook bij deze bijeenkomst leverde Zoë Papaikonomou een kritische blik op de dingen die er werden gezegd, zowel op het podium als in de zaal.

Winston Brandon interviews wethouder Marike de Nobel uit Breda. Zij staan op een podium.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest
Basten Quaedvlieg geeft een toespraak. Hij heeft een microfoon in zijn hand. Op de achtergrond is een PowerPoint-slide te zien met zijn naam en de tekst: bestuurssecretaris, jurist, beleidsmedewerker bij Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie. Daaronder staat tussen aanhalingstekens: "Hoe kan ik u helpen om mij te helpen?"
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

De focus van het interactieve deel van de middag lag deze keer op het antidiscriminatiebeleid van Breda, en wat inwoners daarvan merken. Hieruit kwam heel sterk naar voren dat de inwoners niet weten of dit beleid van de gemeente er is of wat het zou inhouden. Er werden wederom concrete ideeën aangedragen voor de gemeente en voorstellen gedaan tot samenwerken. De key-note toespraak kwam van Basten Quaedvlieg, een jurist die voor de Rijksoverheid werkt en om te werken volledig is afgekeurd op medische gronden. Ondanks zijn aandoening werkt hij toch volledig, en in zijn toespraak vertelde hij over hoe hij binnen de Rijksoverheid de organisatie “de League of Extraordinary People” heeft opgericht, die de belangen behartigt van werknemers met een beperking. Tot slot werd er kort teruggeblikt op de sessie door Zoë, Sjaak en Rabin en gaf Bowie Redman een spoken-word optreden dat deze keer aansloot op wat er tijdens deze sessie allemaal besproken was.

Bowie Redman staat op het podium met een microfoon en haar telefoon in haar handen. Op de achtergrond zitten Winston Brandon en Zoë Papaikonomou.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

Amsterdam

Een man uit het publiek praat in een microfoon. Achter hem is het logo van de NCDR voor 21 maart geprojecteerd op de muur. Op de voorgrond staat Winston Brandon (met zijn rug naar de camera).
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

De laatste sessie van de dag vond plaats in het Tobacco Theater Amsterdam. Met een groot en divers publiek, met mensen die op heel veel verschillende manieren betrokken zijn bij het thema discriminatie en racisme, werd ook hier een goed, kritisch en constructief gesprek gevoerd. Naast Rabin Baldewsingh en Sjaak van der Linde zat aan het begin van deze sessie ook de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman ook op het podium. Zij vertelde kort over wat de gemeente Amsterdam allemaal doet tegen discriminatie en racisme. Zoë Papaikonomou zat er tijdens deze bijeenkomst nog wat meer bovenop en stelde de wethouder een aantal kritische vragen. Wethouder Moorman gaf aan dat het ook heel belangrijk is om scherp te zijn op de mensen die invloed hebben, en dat de bestrijding van discriminatie en racisme nog steeds veel te langzaam gaat.

Op het podium geeft Amma Asante een toespraak. Op de achtergrond zitten Zoë Papaikonomou en Winston Brandon.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

Na een opnieuw open, eerlijk en soms kwetsbaar gesprek gaf Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat voor de media een toespraak. Zij vertelde op indrukwekkende wijze over haar jeugd, over haar kinderen en het gevoel er niet bij te horen. Ook vertelde ze over hoe ze bij het Commissariaat voor de media terecht is gekomen, en hoe ze op die manier probeert om de media in Nederland pluriform, toegankelijk, onafhankelijk en veilig te houden of te maken. De plenaire sessie werd afgesloten door een korte terugblik van Winston, Rabin, Sjaak en Zoë, de presentatie van een visueel verslag van de hele dag [link naar verslag] en een derde optreden van Bowie Redman dat minstens net zo indrukwekkend was als de eerste twee.

Bowie Redman kijkt met de handen vooruitgestoken indringend richting het publiek.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest
In een ruimte met roze verlichting speelt een bandje. De zangeres kijkt achter zich naar de drummer en bassist, links van haar zit een man achter zijn keyboard.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest

Maar de avond eindigde daar niet. Zoals Rabin Baldewsingh gedurende de dag benadrukte is er ook genoeg te vieren in de strijd tegen discriminatie en racisme en dus werd de avond op feestelijk wijze afgesloten met een borrel. De band van het programma That’s my jam verzorgde live muziek en de aanwezigen gingen volop de verbinding aan met elkaar. Al met al was het een geslaagde dag en hopelijk wordt volgend jaar de traditie doorgezet om op 21 maart het thema discriminatie en racisme de extra aandacht te geven die het verdient.

Twee vrouwen kijken naar iets buiten beeld en lijken hierover te praten. Zij hebben een drankje in hun hand. Op de achtergrond zijn meerdere mensen aan het borrelen.
Beeld: ©Bureau NCDR / Henriëtte Guest