Rapport reageren als omstander bij racisme

De NCDR heeft onderzoeker Jurriaan Omlo gevraagd onderzoek te doen naar de rol van omstanders bij gevallen van discriminatie of racisme. Wat kan iemand die racisme of discriminatie ziet doen? Wat kan iemand motiveren of juist tegenhouden om te handelen? Waar hebben slachtoffers van discriminatie behoefte aan of baat bij? Deze vragen worden behandeld in dit onderzoek. 

Het rapport zal op een later moment nog door de NCDR worden overhandigd aan de G4 gemeenten.