Conferenties

De NCDR organiseert enkele keren per jaar conferenties, met het oog op het samenbrengen van alle betrokkenen bij de strijd tegen discriminatie en racisme. Soms is dat in de vorm van een werkconferentie, waarbij gezocht wordt naar concrete oplossingen voor specifieke vormen van uitsluiting. Op andere momenten is de insteek breder en is het doel om discriminatie en racisme en het Nationaal Programma op de agenda te houden, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Daarnaast vieren we de diversiteit van de Nederlandse samenleving in de meest brede zin met elkaar.

Beeld: ©Bureau NCDR