Evenementen

De NCDR vindt het belangrijk om mensen die te maken hebben met discriminatie en racisme te betrekken bij de voorgestelde aanpak daarvan in het Nationaal Programma. In het kader daarvan organiseren we regelmatig interactieve bijeenkomsten, zoals townhallsessies en conferenties. De NCDR ziet het Programma als een groeimodel en heeft het voornemen ieder jaar met nieuwe versterkingen te komen. Het gesprek met maatschappelijke organisaties en burgers zal daarbij blijvend van grote betekenis zijn. Hieronder vindt u meer informatie over de aankomende evenementen.

Miniconferentie foto 5
Beeld: ©Bureau NCDR

Werkconferentie Inclusief Onderwijs

de onmisbare rol van het onderwijs bij de aanpak van discriminatie en racisme

donderdag 17 november 2022| 12.00 uur – 17.30 uur | Pakhuis De Zwijger | Amsterdam

Meld je aan via de conferentiewebsite.

Uitsluiting voorkomen begint bij zorgen voor gelijke kansen voor elke Nederlander. Bijvoorbeeld door werk te maken van echt inclusief onderwijs. Wat gebeurt er al op dat gebied, waar ontbreekt het nog aan, en wie zijn vooral aan zet? De NCDR brengt graag het werkveld en relevante samenwerkingspartners bij elkaar om hier samen over na te denken. Daarbij hebben we ook aandacht voor institutionele vormen van discriminatie en racisme in het onderwijs.

Dit doen we met key note speaker Sinan Çankaya en met vele andere sprekers, onder leiding van dagvoorzitter Marcia Luyten. Tijdens de conferentie zullen we in break out sessies aan de slag gaan met de aanpak van stagediscriminatie, volwaardige aandacht voor discriminatie en racisme bij burgerschapslessen, onderadvisering en de rol van vooroordelen bij kansen(on)gelijkheid en wat nodig is voor een inclusief en representatief curriculum.

Voor iedereen die zich bezighoudt of zich zou willen of moeten bezighouden - met het tegengaan van discriminatie en racisme in het onderwijs en rond stages in relatie tot de arbeidsmarkt. Meer informatie en aanmelden via de conferentiewebsite.

Ga voor alle evenementen naar activiteiten'