Townhall-sessies

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) organiseert regelmatig Townhall-sessies om invulling te geven aan zijn rol als verbinder, aanjager en waakhond, en om input op te halen voor het Nationaal Programma.

Van discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt tot etnisch profileren en van inclusie bij de Rijksoverheid tot online discriminatie. Discriminatie en racisme komen voor op allerlei plekken in de samenleving. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ruim een op de vier Nederlanders ermee te maken heeft.

Om de huidige aanpak van discriminatie en racisme te versterken, heeft het kabinet de NCDR aangesteld. Zijn belangrijkste taak is het opstellen van een Nationaal Programma. Daarin staan acties waarmee het kabinet de aanpak van discriminatie en racisme wil versterken. Het eerste Nationaal Programma is in 2022 gepresenteerd. De NCDR wil elk jaar een nieuw, aanvullend Programma maken.

De NCDR stelt het Nationaal Programma op met inbreng vanuit de samenleving. Daarvoor gaat hij in gesprek met mensen en organisaties, van onderwijsinstellingen tot belangenbehartigers, en van beleidsmakers tot ervaringsdeskundigen. De Townhall-sessies moeten ervoor zorgen dat het Nationaal Programma aansluit bij de problemen zoals mensen en organisaties die ervaren. Dat komt ook tot uiting in het motto van het Nationaal Programma: 'de mens centraal'. 

Overzicht georganiseerde townhallsessies